Tái diễn huy động vượt trần

Tái diễn huy động vượt trần

30/08/2014 - 12:01
TT - Sau vài tháng tạm lắng, tình trạng đua lãi suất (LS) lại gay gắt. Tại cuộc họp tổng kết tình hình hoạt động ngân hàng (NH) trên địa bàn TP.HCM năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012 ngày 10-1, các NH đã thừa nhận tình trạng vượt trần LS.
Bên mời thầu cần biết (ngày 04/01/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 04/01/2013)

30/08/2014 - 11:41
Ngày 03/01/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 130 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 119 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 04/01/2013); 11 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 10/9/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 10/9/2013)

30/08/2014 - 11:26
Ngày 09/9/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 166 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 159 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 10/9/2013); 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên Mời thầu cần biết (ngày 12/11/2012)

Bên Mời thầu cần biết (ngày 12/11/2012)

30/08/2014 - 11:18
Ngày 09/11/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 224 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 206 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra ngày 12/11/2012; 18 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 05/3/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 05/3/2013)

30/08/2014 - 10:44
Ngày 04/3/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 109 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 98 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 05/3/2013); 11 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 10/4/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 10/4/2013)

30/08/2014 - 10:39
Ngày 09/4/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 158 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 150 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 10/4/2013); 08 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 18/11/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 18/11/2013)

30/08/2014 - 10:37
Ngày 15/11/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 162 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 158 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 18/11/2013); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 8/4/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 8/4/2014)

30/08/2014 - 09:49
Ngày 07/4/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 204 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 197 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 08/4/2014); 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 06/3/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 06/3/2013)

30/08/2014 - 08:46
Ngày 05/3/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 127 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 114 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 06/3/2013); 13 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 28/11/2012)

Bên mời thầu cần biết (ngày 28/11/2012)

30/08/2014 - 08:44
Ngày 27/11/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 214 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 204 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 28/11/2012); 10 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 27/11/2012)

Bên mời thầu cần biết (ngày 27/11/2012)

30/08/2014 - 08:43
Ngày 26/11/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 251 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 230 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 27/11/2012); 21 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Tăng tạm trữ, giữ giá lúa

Tăng tạm trữ, giữ giá lúa

30/08/2014 - 08:31
Dù dự báo xuất khẩu gạo trong năm 2012 sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng Hiệp hội Lương thực VN (VFA) cho biết vẫn sẽ điều hành tiêu thụ và xuất khẩu gạo, nhằm đảm bảo người dân có lãi ít nhất 30%.
Bên mời thầu cần biết (ngày 7/11/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 7/11/2013)

30/08/2014 - 07:12
Ngày 06/11/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 133 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 130 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 07/11/2013); 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 26/9/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 26/9/2013)

30/08/2014 - 06:49
Ngày 25/9/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 124 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 119 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 26/9/2013); 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 23/4/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 23/4/2013)

30/08/2014 - 06:07
Trong 03 ngày (17, 18 và 22/4/2013), Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 367 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 351 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 23/4/2013); 16 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 13/1/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 13/1/2014)

30/08/2014 - 05:50
Ngày 10/01/2014, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 83 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 82 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 13/01/2014); 01 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Không để người thân giữ vị trí chủ chốt ngân hàng

Không để người thân giữ vị trí chủ chốt ngân hàng

30/08/2014 - 04:20
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, không để tình trạng người thân như bố, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em, con của người đứng đầu giữ chức vụ, cương vị chủ chốt trong cùng cơ quan, đơn vị ngân hàng, tổ chức tín dụng