Cơ sở chia thành gói thầu quy mô nhỏ

Cơ sở chia thành gói thầu quy mô nhỏ

03/09/2014 - 10:45
Hỏi: Cơ sở nào để phân chia thành gói thầu quy mô nhỏ (gói hàng hóa có giá gói thầu <= 5 tỷ đồng, gói xây lắp có giá gói thầu <= 8 tỷ đồng)?
Cần thống nhất quy định về các loại hợp đồng với nhà thầu

Cần thống nhất quy định về các loại hợp đồng với nhà thầu

03/09/2014 - 10:45
Theo dự thảo Luật xây dựng (sửa đổi) vừa được đưa ra lấy ý kiến tại phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), đối với hợp đồng xây dựng sử dụng vốn nhà nước thì chỉ được áp dụng các loại hợp đồng: trọn gói, theo đơn giá cố định, theo đơn giá điều chỉnh, theo thời gian.
Điều kiện tham gia Tổ chuyên gia đấu thầu

Điều kiện tham gia Tổ chuyên gia đấu thầu

03/09/2014 - 10:42
Hỏi: Chủ đầu tư thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu (TCGĐT) (gồm 5 thành viên) và có yêu cầu Phòng Thanh tra bảo vệ cử một nhân viên tham gia TCGĐT để giám sát việc xét thầu.
Phương thức đấu thầu

Phương thức đấu thầu

03/09/2014 - 10:42
Hỏi: Đề cập tới phương thức đấu thầu quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu, chúng tôi hiểu như sau: Theo phương thức đấu thầu 2 túi hồ sơ thì hồ sơ dự thầu (HSDT) phải để riêng biệt vào hai túi, túi một là hồ sơ đề xuất (HSĐX) về kỹ thuật, túi còn lại là HSĐX về tài chính.
Phương thức đấu thầu

Phương thức đấu thầu

03/09/2014 - 10:42
Hỏi: Đề cập tới phương thức đấu thầu quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu, chúng tôi hiểu như sau: Theo phương thức đấu thầu 2 túi hồ sơ thì hồ sơ dự thầu (HSDT) phải để riêng biệt vào hai túi, túi một là hồ sơ đề xuất (HSĐX) về kỹ thuật, túi còn lại là HSĐX về tài chính.
Gói thầu Nhà lớp học thuộc dự án Trường Mầm non khu phố Tư phường Đồng Kỵ (Từ Sơn, Bắc Ninh): Thi công trước khi đấu thầu?

Gói thầu Nhà lớp học thuộc dự án Trường Mầm non khu phố Tư phường Đồng Kỵ (Từ Sơn, Bắc Ninh): Thi công trước khi đấu thầu?

03/09/2014 - 10:42
Vừa qua, Báo đấu thầu nhận được đơn kiến nghị của nhà thầu là Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn xây dựng Trường An (Hà Nội), phản ánh việc tổ chức đấu thầu sai quy định tại gói thầu Nhà lớp học thuộc dự án Trường Mầm non khu phố Tư phường Đồng Kỵ...
Bên mời thầu cần biết (ngày 27/3/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 27/3/2014)

03/09/2014 - 10:40
Ngày 26/3/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 137 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 132 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 27/3/2014); 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 26/3/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 26/3/2014)

03/09/2014 - 10:39
Ngày 25/3/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 132 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 129 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 26/3/2014); 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 25/3/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 25/3/2014)

03/09/2014 - 10:39
Ngày 24/3/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 148 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 145 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 25/3/2014); 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 13/6/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 13/6/2014)

03/09/2014 - 10:39
Ngày 12/6/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 199 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 198 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 13/6/2014); 01 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 12/6/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 12/6/2014)

03/09/2014 - 10:39
Ngày 11/6/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 232 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 229 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 12/6/2014); 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Gói thầu gồm nhiều phần riêng biệt

Gói thầu gồm nhiều phần riêng biệt

03/09/2014 - 10:30
Hỏi: Chúng tôi đang có kế hoạch triển khai đấu thầu mua sắm một số chủng loại thiết bị. Chúng tôi xây dựng HSMT một gói thầu theo cách chia thành 3 phần (lô) và cho phép nhà thầu được tham dự 1, 2 phần hoặc cả gói thầu và sử dụng phương pháp đánh giá kết quả trên từng phần của gói thầu.
Bên mời thầu cần biết (ngày 23/1/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 23/1/2014)

03/09/2014 - 10:29
Ngày 22/01/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 125 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 122 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 23/01/2014); 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Hình thức tự thực hiện

Hình thức tự thực hiện

03/09/2014 - 10:27
Hỏi: Công ty A (trong vốn điều lệ của Công ty Cổ phần có 31% vốn nhà nước) đang thực hiện một dự án cải tạo, lắp đặt dây chuyền thiết bị, xây lắp nhà xưởng. Trong kế hoạch đấu thầu (KHĐT) cho phép áp dụng hình thức tự thực hiện.