6 nhà thầu vào danh sách ngắn gói thầu tư vấn quản lý rừng Trung Trường Sơn

(BĐT) - Theo Ban Quản lý dự án hành lang bảo tồn đa dạng sinh học tiểu vùng Mê công mở rộng - giai đoạn 2 thuộc Tổng cục Môi trường, có 6 nhà thầu đã lọt vào danh sách ngắn tham dự Gói thầu Tư vấn kỹ thuật thực hiện SFM/REDD (quản lý rừng bền vững/giảm phát thải do phá rừng và suy thoái rừng) và MRV (đo lường, báo cáo và thẩm định).

Gói thầu nêu trên thuộc Dự án Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam, sử dụng nguồn vốn viện trợ từ Quỹ môi trường toàn cầu thông qua Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Trong số 6 nhà thầu, có 4 nhà thầu liên danh giữa nhà thầu trong nước và nước ngoài. Trong đó có, liên danh NIRAS (Đan Mạch) - NIRAS Finland Oy (Phần Lan) - NIRAS Natura AB (Thụy Điển); liên danh HD Trading Development and Construction Join Stock Company (Việt Nam) - Center for Environment and Sustainable Forestry Development (Việt Nam). 2 nhà thầu của Đức tham dự thầu với tư cách độc lập, gồm: Công ty Deutsche Forstservice GmbH và Công ty UNIQUE forestry and land use GmbH.

Thanh Tú