6 gói thầu tư vấn của Ban QLDA Thăng Long: 4 nhà thầu nộp HSDT không hợp lệ

(BĐT) - Bên mời thầu (BMT) - Ban Quản lý dự án (QLDA) Thăng Long vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu 6 gói thầu tư vấn của 2 dự án thành phần thuộc Dự án Đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020. 
Nội dung của các gói thầu là tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật, lập dự toán,... cho 2 đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông là Mai Sơn - Quốc lộ 45 và Phan Thiết - Dầu Giây. Ảnh: Quang Tuấn
Nội dung của các gói thầu là tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật, lập dự toán,... cho 2 đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông là Mai Sơn - Quốc lộ 45 và Phan Thiết - Dầu Giây. Ảnh: Quang Tuấn

Theo đó, mỗi gói thầu đều có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) và có tất cả 4 nhà thầu nộp HSDT không hợp lệ.

Hai nhà thầu bị loại vì năng lực thiết kế không đạt yêu cầu

Trong số 6 gói thầu tư vấn nêu trên, có 3 gói thầu (số 4, số 5 và số 6) thuộc Dự án thành phần Đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45, với tổng giá gói thầu 101.500 triệu đồng (tổng giá trúng thầu 100.744 triệu đồng, chênh lệch giảm 756 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm trung bình là 0,7%). Nội dung của 3 gói thầu này là tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật, lập dự toán (không bao gồm hệ thống thu phí tự động không dừng), thiết kế và cắm cọc giải phóng mặt bằng và mốc lộ giới đoạn từ Km274 - Km337.

Cả 3 gói thầu nêu trên đều sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ, được đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.

Đáng chú ý, tại 3 gói thầu này có 2 nhà thầu bị loại cùng 1 lý do là không đáp ứng yêu cầu về tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất kỹ thuật (HSĐXKT), gồm: Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng đường sắt (tại Gói thầu tư vấn số 4); Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông công chính Hải Phòng (tại Gói thầu tư vấn số 6).

Chiều ngày 13/3/2019, trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, cán bộ đấu thầu của BMT cho biết, 2 nhà thầu nêu trên bị loại cùng lý do là không đáp ứng về năng lực thiết kế theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu (HSMT). HSMT cả 2 gói thầu này đều yêu cầu nhà thầu phải có năng lực thiết kế hạng 1, trong khi đó 2 nhà thầu này chỉ có chứng chỉ về năng lực thiết kế hạng 2. 

Nộp 2 giá dự thầu và trượt

Tại 3 gói thầu tư vấn (số 1, số 2 và số 3) thuộc Dự án thành phần Đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây lại có 2 nhà thầu bị loại vì không đáp ứng tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất tài chính (HSĐXTC). Nội dung của 3 gói thầu này là tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật, lập dự toán… từ Km00 - Km99. Cả 3 gói thầu này sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ, được đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.

Tại Gói thầu tư vấn số 1, Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình giao thông 2 bị loại vì không đáp ứng tính hợp lệ của HSĐXTC. Cán bộ đấu thầu của Ban QLDA Thăng Long cho biết, lý do là Nhà thầu đã đưa ra 2 giá dự thầu theo từng vùng khác nhau. BMT đã đề nghị làm rõ nhưng Nhà thầu từ chối quyền được làm rõ và cho rằng, việc nộp 2 giá dự thầu đối với 1 gói thầu là sơ suất của Nhà thầu. Nhà thầu trúng Gói thầu tư vấn số 1 là Liên danh Công ty CP Tư vấn Trường Sơn - Công ty CP Tư vấn xây dựng 533 - Công ty CP Xây dựng VNC, với giá trúng thầu là 36.506 triệu đồng.

Đáng chú ý, việc nhà thầu nộp 2 giá dự thầu trong HSĐXTC lại tái diễn tại Gói thầu tư vấn số 2 và nhà thầu lặp lại mô típ trượt thầu này là Công ty CP Tư vấn Trường Sơn (thành viên của Liên danh nhà thầu trúng Gói thầu tư vấn số 1). Tại gói thầu này, khi được BMT đề nghị làm rõ việc nộp 2 giá dự thầu trong HSĐXTC, Công ty CP Tư vấn Trường Sơn cũng đã từ chối quyền được làm rõ và nhận đây là sơ suất của Nhà thầu. Nhà thầu trúng Gói thầu tư vấn số 2 là Liên danh Công ty CP Tư vấn thiết kế đường bộ - Công ty CP Tư vấn thiết kế cầu đường - Công ty CP Tư vấn xây dựng Thành Công, với giá trúng thầu 29.453 triệu đồng.

Hiện nay, Ban QLDA Thăng Long đã ký hợp đồng thực hiện 6 gói thầu tư vấn với các nhà thầu trúng thầu, thời gian thực hiện hợp đồng mỗi gói thầu là 6 tháng.

Khánh Ngọc