2 gói thầu trăm tỷ tại Bắc Kạn: Nhà thầu băn khoăn lý do bị loại

(BĐT) - Gói thầu số 19 và Gói thầu số 20 thuộc Dự án Mở rộng, nâng cấp Đường tỉnh 254 đều có trên 3 nhà thầu tham dự, nhưng đều chỉ có 1 nhà thầu đáp ứng kỹ thuật và sau đó trúng thầu với mức giảm giá rất thấp.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn vừa tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện 2 gói thầu có tổng giá trị lên tới gần 350 tỷ đồng thuộc lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông. Ảnh: Tường Lâm
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn vừa tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện 2 gói thầu có tổng giá trị lên tới gần 350 tỷ đồng thuộc lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông. Ảnh: Tường Lâm

Nhà thầu không phục khi bị loại ở bước kỹ thuật

Hai gói thầu nêu trên có tổng giá trị lên tới gần 350 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn (gọi tắt là Ban QLDA) là bên mời thầu. Cả hai gói lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, cùng đóng thầu ngày 8/6/2018. 

Đến ngày 31/7/2018, Ban QLDA có Văn bản số 877/TB-BQLDA và Văn bản số 878/TB-BQLDA thông báo danh sách nhà thầu đáp ứng, không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và thời gian mở hồ sơ đề xuất tài chính của 2 gói.

Gói thầu số 19 có 4 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) thì 3 nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. Liên danh Tân Thái Hà gồm Công ty CP Minh Trâm - Công ty TNHH Tân Thịnh - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Trường An Hà Nội - Công ty CP Xây dựng và Thương mại Thái Dương là nhà thầu duy nhất đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

Gói thầu số 20 có 5 nhà thầu nộp HSDT. Tương tự Gói thầu số 19, chỉ có 1 nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật là Liên danh Công ty CP Xây dựng Thăng Long - Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Đức Tuấn - Công ty TNHH MTV Thành Quý - Công ty TNHH Long Khánh - Công ty CP Đầu tư phát triển HuGia.

Theo một nhà thầu đã nộp HSDT cả 2 gói thầu 19 và 20, trong 2 văn bản thông báo trên, Bên mời thầu không nêu rõ lý do nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật mà chỉ nêu chung chung là không đáp ứng về mặt năng lực và kinh nghiệm. Trong khi đó, nhà thầu này cho rằng, HSDT của họ đáp ứng và tuân thủ mọi điều kiện tiên quyết của hồ sơ mời thầu (HSMT), nếu cần thiết thì Bên mời thầu có thể yêu cầu Nhà thầu tiếp tục làm rõ HSDT. Vì thế, Nhà thầu đã đề nghị Ban QLDA cung cấp rõ lý do cụ thể Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. 

Giải quyết kiến nghị như không giải quyết!

Gói thầu số 19 và Gói thầu số 20 đã có kết quả lựa chọn nhà thầu. Ở mỗi gói, nhà thầu duy nhất đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật cũng chính là nhà thầu trúng thầu.

Giá trúng thầu Gói thầu số 19 là 186,47 tỷ đồng, giảm giá khoảng 540 triệu đồng (0,29%) so với giá gói thầu. Nhà thầu trúng thầu có địa chỉ ở Thái Nguyên.

Giá trúng thầu Gói thầu số 20 là 169,846 tỷ đồng, giảm giá khoảng 25 triệu đồng (0,015%) so với giá gói thầu. Nhà thầu trúng thầu có địa chỉ tại Bắc Kạn.

Sau khi Nhà thầu có kiến nghị, Ban QLDA đã có văn bản trả lời kiến nghị. Tuy nhiên, trong văn bản hết sức ngắn gọn này, Bên mời thầu không trả lời cụ thể kiến nghị của Nhà thầu, mà chỉ “đề nghị nhà thầu tự kiểm tra kỹ các dữ liệu, tiêu chí trong HSMT với HSDT của nhà thầu để được biết”.

Đại diện nhà thầu tỏ ra khá bức xúc với cách giải quyết kiến nghị như không này.

Liên quan đến vấn đề này, Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT quy định: Trường hợp gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, bên mời thầu phải gửi thông báo bằng văn bản về kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật đến các nhà thầu tham dự thầu. Trong văn bản thông báo phải nêu rõ tên nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, lý do các nhà thầu không đáp ứng về kỹ thuật…

Theo một chuyên gia về đấu thầu, trong văn bản thông báo ở bước này không nhất thiết phải nêu lý do cụ thể nhà thầu không vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật. Lý do các nhà thầu không trúng thầu sẽ được bên mời thầu công bố sau khi đã có kết quả lựa chọn nhà thầu (trong đó có giải thích lý do nếu nhà thầu không đáp ứng về kỹ thuật) mà không nhất thiết phải nêu cụ thể ở bước thông báo danh sách nhà thầu vượt qua đánh giá về kỹ thuật.

Tuy nhiên, theo chuyên gia này, trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà thầu có quyền kiến nghị đến chủ đầu tư và chủ đầu tư phải có văn bản giải quyết kiến nghị. Trong trường hợp này, chủ đầu tư cần phải làm rõ kiến nghị của nhà thầu. Nếu trả lời kiến nghị của chủ đầu tư chưa thỏa đáng, nhà thầu có thể kiến nghị lên người có thẩm quyền.

Nguyệt Minh