2 gói thầu hơn 1.100 tỷ đồng tại TP.HCM thu hút nhiều “anh tài”

(BĐT) - Ngày 28/10/2019, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM  (Bên mời thầu) đã tổ chức đóng/mở thầu 2 gói thầu thuộc Dự án Nạo vét trục thoát nước rạch Xóm Củi. Đây là hai gói thầu có giá trị rất lớn, thu hút sự quan tâm của đông đảo các nhà thầu ngay từ thời điểm công bố Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Nhã Chi
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Nhã Chi

Gói thầu số 15 - Xây lắp 1 từ K0+000 đến K3+311 được mở thầu vào 8 giờ 15 phút ngày 28/10/2019. Theo biên bản mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật (HSĐXKT), có 23 nhà thầu mua hồ sơ mời thầu (HSMT). Đến thời điểm đóng thầu, có 4 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) đúng quy định. Đó là: Liên danh Công ty CP Xây dựng Thương mại Thới Bình - Công ty CP Xây lắp thủy sản II; Liên danh Công ty TNHH Lam Vũ - Công ty TNHH Nam Khánh; Liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Khảo sát công trình Thanh Tuấn - Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng - Công ty CP Tập đoàn Quang Phúc - Công ty CP Xây dựng Trung Nam 18 E&C; Liên danh Công ty CP Đại Thiên Trường - Công ty TNHH MTV Tổng công ty Thái Sơn - Công ty CP Đầu tư xây dựng Đại An - Công ty CP Công trình đường thủy Vinawaco.

Biên bản mở HSĐXKT cho thấy, cả 4 nhà thầu dự thầu đều có thời gian hiệu lực của HSĐXKT là 180 ngày kể từ ngày 28/10/2019. 4 nhà thầu đều cung cấp thư bảo lãnh của ngân hàng với giá trị 11 tỷ đồng chẵn. Thời gian hiệu lực của bảo lãnh dự thầu của Liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Khảo sát công trình Thanh Tuấn - Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng - Công ty CP Tập đoàn Quang Phúc - Công ty CP Xây dựng Trung Nam 18 E&C có giá trị trong 211 ngày kể từ ngày 28/10/2019. Bảo lãnh dự thầu của ba nhà thầu còn lại có hiệu lực trong 210 ngày kể từ ngày 28/10/2019.

Tại gói thầu này, Liên danh Xây dựng và Khảo sát công trình Thanh Tuấn - 319 Bộ Quốc phòng - Tập đoàn Quang Phúc - Xây dựng Trung Nam 18 E&C có thời gian thực hiện hợp đồng ngắn nhất, 660 ngày. Liên danh Đại Thiên Trường - Tổng công ty Thái Sơn - Đầu tư xây dựng Đại An - Công trình đường thủy Vinawaco có thời gian thực hiện hợp đồng là 690 ngày. Hai nhà thầu còn lại có thời gian thực hiện hợp đồng là 720 ngày.

Theo ghi nhận của Báo Đấu thầu, duy nhất Liên danh Xây dựng và Khảo sát công trình Thanh Tuấn - 319 Bộ Quốc phòng - Tập đoàn Quang Phúc - Xây dựng Trung Nam 18 E&C có đính kèm thư giảm giá bên cạnh HSĐXTC.

Gói thầu số 16 - Xây lắp 2 từ K3+311 đến K6+650 có thời điểm mở thầu lúc 10h15 ngày 28/10/2019. Biên bản mở HSĐXKT cho thấy, gói thầu này cũng thu hút 23 nhà thầu mua HSMT. Đến thời điểm đóng thầu, có 3 nhà thầu nộp HSDT đúng quy định, gồm: Liên danh Công ty TNHH Lam Vũ - Công ty TNHH Nam Khánh, Liên danh Công ty CP Xây dựng Thương mại Thới Bình - Công ty CP Xây lắp thủy sản II và Liên danh Công ty CP Xây dựng Trung Nam 18 E&C - Công ty CP Tập đoàn Quang Phúc - Công ty TNHH Xây dựng và Khảo sát công trình Thanh Tuấn - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 18.

Hiệu lực HSĐXKT của cả 3 nhà thầu là 180 ngày kể từ ngày 28/10/2019. Cả ba nhà thầu đều cung cấp thư bảo lãnh của ngân hàng trị giá 12 tỷ đồng. Liên danh Xây dựng Trung Nam 18 E&C - Tập đoàn Quang Phúc - Xây dựng và Khảo sát công trình Thanh Tuấn - Đầu tư và Xây dựng số 18 có thời gian thực hiện hợp đồng là 660 ngày. Hai nhà thầu còn lại đều có thời gian thi công là 720 ngày.

Danh sách nhà thầu tham dự thầu cho thấy, Gói thầu số 15 thu hút nhiều “anh tài” hơn Gói thầu số 16.

Trước đó, do có một số nội dung kiến nghị của nhà thầu về HSMT, ngày 21/10/2019 đã diễn ra Hội nghị tiền đấu thầu 2 gói thầu xây lắp nói trên. Diễn biến này được cho là cần thiết khi hai gói thầu thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà thầu, giúp làm rõ HSMT liên quan đến kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp.

Báo Đấu thầu sẽ có bài viết phản ánh năng lực cụ thể của các nhà thầu dự 2 gói thầu này.         

Hải An