(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi (gọi tắt là Ban QLDA công trình nông nghiệp Quảng Ngãi) vừa mở Gói thầu số 38 (C1-QN-W5) Thi công xây dựng kênh N6 (DATP2).
Gói thầu số 38 (C1-QN-W5) Thi công xây dựng kênh N6 (DATP2) trị giá 24,523 tỷ đồng. Ảnh: Quốc Học

Gói thầu số 38 (C1-QN-W5) Thi công xây dựng kênh N6 (DATP2) trị giá 24,523 tỷ đồng. Ảnh: Quốc Học

Gói thầu nêu trên có giá 24,523 tỷ đồng, sử dụng vốn tài trợ của Ngân hàng Thế giới, lựa chọn nhà thầu theo quy định của nhà tài trợ, được đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng. Theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu (HSMT), thời gian thực hiện hợp đồng là 365 ngày.

Theo Biên bản mở thầu, trong số 11 nhà thầu tham dự, có 3 nhà thầu độc lập và 8 nhà thầu liên danh.

Về thời gian thực hiện hợp đồng, Liên danh Tổng công ty Xây dựng Hà Nội CTCP - Công ty CP Xây dựng đô thị và Khu công nghiệp chào thời gian ngắn nhất (240 ngày). Có 2 nhà thầu chào 360 ngày, gồm: Liên danh Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa CTCP - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng An Thuận (LD Thanh Hóa - An Thuận), Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Hà Nội. Các nhà thầu còn lại đều chào thời gian thực hiện là 365 ngày.

Về giá dự thầu sau giảm giá, Liên danh Công ty TNHH Hùng Tiến - Công ty CP Phát triển Hạ tầng Lũng Lô 251 (LD Hùng Tiến - Lũng Lô 251) chào thấp nhất (18,447 tỷ đồng). Công ty CP Xây dựng và Phát triển nông thôn 10 chào giá cao nhất (23,881 tỷ đồng).

Tại Ban QLDA công trình nông nghiệp Quảng Ngãi, nhiều gói thầu từng thu hút sự tham gia của đông đảo nhà thầu. Đơn cử Gói thầu số 27 (C1-QN-W1) Thi công xây dựng kè chống sạt lở bờ Bắc sông Cây Bứa, Kè bờ Nam sông Vệ - xã Đức Thắng và kè bờ Bắc sông Vệ - xã Nghĩa Hiệp (DATP3) thuộc Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Quảng Ngãi có 5 nhà thầu tham dự. Nhà thầu trúng thầu tại gói thầu này chính là LD Thanh Hóa - An Thuận (giá trúng thầu là 31,208 tỷ đồng). Một ví dụ khác là Gói thầu số 35 (C1-QN-W4) Sửa chữa các tuyến đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (DATP9) có 8 nhà thầu tham dự. Liên danh Công ty CP Xây dựng giao thông Quảng Ngãi - Công ty TNHH Thành Trung - Công ty CP Xây dựng công trình Quảng Ngãi trúng thầu với giá 20,379 tỷ đồng...

Theo tìm hiểu, đa số các nhà thầu tham gia Gói thầu số 38 (C1-QN-W5) đều từng trúng thầu tại Ban QLDA công trình nông nghiệp Quảng Ngãi, theo hình thức nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh.

Chia sẻ với Báo Đấu thầu, một cán bộ phụ trách đấu thầu của Ban QLDA công trình nông nghiệp Quảng Ngãi cho biết, các gói thầu do Ban tổ chức mời thầu bao gồm cả đấu thầu trực tiếp và qua mạng đều có nhiều nhà thầu quan tâm tham dự, nhất là các gói thầu có quy mô từ 20 tỷ đồng trở lên. Nhiều gói thầu có trên 10 nhà thầu, thậm chí có gói thầu thu hút tới 22 nhà thầu tham dự. Việc có nhiều nhà thầu tham gia giúp cho Bên mời thầu có nhiều cơ hội lựa chọn nhà thầu, giá cả cạnh tranh hơn. Để đảm bảo chất lượng và tiến độ của các gói thầu, khâu quản lý thực hiện hợp đồng của nhà thầu sau khi trúng thầu cũng rất quan trọng, phải quản lý chặt chẽ theo đúng quy trình.