(BĐT) - Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP. Đà Nẵng vừa thông báo mời thầu rộng rãi đối với Gói thầu 05.KSQHNCKT Tư vấn khảo sát, lập quy hoạch chi tiết TL 1:500 và lập báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu.
Phối cảnh dự cáng Liên Chiểu.

Phối cảnh dự cáng Liên Chiểu.

Gói thầu có giá là 14,552 tỷ đồng. Dự án nêu trên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 3/2021 đối với phần cơ sở hạ tầng dùng chung. Tổng mức đầu tư của Dự án là hơn 3.426 tỷ đồng (vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 hỗ trợ 2.994,59 tỷ đồng; còn lại là ngân sách địa phương).

Các hạng mục đầu tư chính của Dự án là đê - kè chắn sóng, luồng tàu, hạ tầng kỹ thuật kết nối có khả năng đáp ứng cho các tàu tổng hợp, hàng rời trước mắt trọng tải đến 100.000 tấn, tàu container có sức chở từ 6.000 - 8.000 Teus.

Thời hạn nhận hồ sơ dự thầu là đến ngày 14/12/2021.