(BĐT) - Ngày 1/7, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 10.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 7, 10, 15 và 20 năm.
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 9.500 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu giảm tại tất cả các kỳ hạn.

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 10 năm huy động được 6.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,95%/năm, thấp hơn 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 24/6/2020); Trái phiếu kỳ hạn 15 năm huy động được 2.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,11%/năm, thấp hơn 0,04%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó.

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,39%/năm, thấp hơn 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó. Còn trái phiếu kỳ hạn 7 năm không có lãi suất trúng thầu.