(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận văn bản kiến nghị của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thương mại Gia Thành (Nhà thầu Gia Thành) về một số nội dung của hồ sơ mời thầu (HSMT) Gói thầu Thi công xây dựng (bao gồm: Chi phí xây dựng nhà tạm, chi phí trực tiếp khác) thuộc Công trình Trường Tiểu học Trung Nhất 1 do Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng (ĐTXD) quận Thốt Nốt (Cần Thơ) làm bên mời thầu. 
Nhà thầu cho rằng yêu cầu hợp đồng tương tự là công trình trường học sử dụng vốn ngân sách nhà nước là không phù hợp. Ảnh: Hoài Anh

Nhà thầu cho rằng yêu cầu hợp đồng tương tự là công trình trường học sử dụng vốn ngân sách nhà nước là không phù hợp. Ảnh: Hoài Anh

Nhà thầu phản ánh HSMT có nhiều tiêu chí hạn chế cạnh tranh. Trong khi đó, Bên mời thầu một mực phủ nhận.

Nhà thầu tố nhiều tiêu chí không cạnh tranh

Theo phản ánh của Nhà thầu Gia Thành, HSMT có nhiều tiêu chuẩn về đánh giá năng lực tài chính và kinh nghiệm hoàn toàn đi ngược lại tinh thần của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn. Cụ thể, về năng lực tài chính, HSMT yêu cầu nhà thầu nộp tài liệu chứng minh hệ số khả năng thanh toán nợ (tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn) trong năm 2017 phải  2.

Cũng theo phản ánh của Nhà thầu Gia Thành, HSMT còn yêu cầu nhà thầu phải chứng minh nguồn lực tài chính bằng hai hình thức (cộng gộp lại), gồm: Hợp đồng hạn mức tín dụng + cam kết tín dụng với giá trị lớn hơn 4,4 tỷ đồng. Thậm chí, Nhà thầu còn cho rằng, giá trị lớn hơn 4,4 tỷ đồng cũng không cụ thể, rõ ràng do nội dung này của HSMT khiến Nhà thầu hiểu là 4,4 + 4,4 > 8,8 tỷ đồng. Đồng thời, HSMT còn yêu cầu thời hạn của hợp đồng hạn mức tín dụng trên 14 tháng kể từ thời điểm đóng thầu, trong khi hợp đồng hạn mức tín dụng giữa nhà thầu và ngân hàng thường có thời gian từ 06 đến 12 tháng.

Điều đáng chú ý hơn, HSMT yêu cầu nhà thầu phải có giấy ủy quyền của Chủ đầu tư và xác nhận của ngân hàng trên giấy ủy quyền cho Chủ đầu tư, trong đó xác nhận của ngân hàng trên giấy ủy quyền là nhà thầu đồng ý và ngân hàng chấp thuận cung cấp mọi chứng từ có liên quan đến hợp đồng hạn mức và cam kết cung cấp tín dụng khi Chủ đầu tư yêu cầu phía ngân hàng cung cấp. Nhà thầu Gia Thành cho rằng: “Đây là tiêu chí chưa có tiền lệ, bất  hợp lý, bởi vốn dĩ hợp đồng hạn mức tín dụng là thỏa thuận vay vốn của ngân hàng và nhà thầu chứ không liên quan đến chủ đầu tư”.

Nhà thầu Gia Thành còn “tố” Bên mời thầu là đưa vào HSMT các yêu cầu không tuân thủ các quy định về đấu thầu liên quan trực tiếp đến hợp đồng tương tự. Cụ thể, HSMT yêu cầu nhà thầu phải nộp các tài liệu chứng minh kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp là > 2 hợp đồng, mỗi hợp đồng có giá trị > 10,6 tỷ đồng và là công trình cấp 3 trường học sử dụng vốn ngân sách nhà nước. “Theo quy định, không bắt buộc hợp đồng tương tự phải sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Và HSMT yêu cầu số lượng hợp đồng tương tự > 2 là không cụ thể, rõ ràng, có tính đánh đố nhà thầu”, Văn bản kiến nghị của Nhà thầu Gia Thành cho biết.

Bên cạnh đó, có ít nhất 3 vị trí nhân sự chủ chốt trong HSMT cũng bị Nhà thầu tố là hạn chế sự tham gia của nhà thầu. 

Đã điều chỉnh HSMT

Trong văn bản trả lời Báo Đấu thầu, Ban QLDA ĐTXD quận Thốt Nốt đã thông tin chính thức về nội dung kiến nghị của Nhà thầu Gia Thành. Theo đó, Bên mời thầu phủ nhận hoàn toàn việc cản trở, hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Văn bản của Bên mời thầu nêu rõ: “Trong Công văn số 23/CV.GT ngày 19/9/2018 của Nhà thầu Gia Thành nêu Bên mời thầu cản trở, hạn chế sự tham gia của nhà thầu (quây thầu, vây thầu) là hoàn toàn không đúng”.

Ban QLDA ĐTXD quận Thốt Nốt cũng cho biết: Trong thời gian phát hành HSMT cho đến trước thời điểm nhận được Văn bản kiến nghị của Nhà thầu Gia Thành, Bên mời thầu không nhận được bất kỳ văn bản đề nghị làm rõ HSMT nào, kể cả của Nhà thầu Gia Thành. Theo đó, Bên mời thầu cho rằng, Nhà thầu Gia Thành đã không thực hiện theo trình tự chỉ dẫn của HSMT.

Bên mời thầu cho biết đã có văn bản phản hồi đến Nhà thầu Gia Thành, đồng thời đã tiến hành sửa đổi một số nội dung trong HSMT cho phù hợp với quy định. “Bên mời thầu đã gia hạn thời gian đóng thầu từ 24/9 đến ngày 27/9/2018. Việc xử lý, trả lời cho Nhà thầu đã đúng theo quy định về đấu thầu”, Bên mời thầu khẳng định. Tuy nhiên, những nội dung điều chỉnh của HSMT không được Bên mời thầu đề cập cụ thể.