(BĐT) - Sau khi Ban Thực hiện Dự án GMS tỉnh Hà Tĩnh (chủ đầu tư) thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TIIG-VIE-W03, Liên danh Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Thi Sơn - Công ty CP Tu bổ di tích Trung ương (Liên danh Thi Sơn - Vinaremon) đã 2 lần gửi đơn kiến nghị tới Chủ đầu tư và các cơ quan chức năng. Liên danh này cho rằng, lý do loại nhà thầu là không đúng với quy định của hồ sơ mời thầu (HSMT).
Gói thầu TIIG-VIE-W03 thuộc Tiểu dự án Cải thiện vệ sinh môi trường Khu du lịch chùa Hương Tích, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. Ảnh: Thanh Trường

Gói thầu TIIG-VIE-W03 thuộc Tiểu dự án Cải thiện vệ sinh môi trường Khu du lịch chùa Hương Tích, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. Ảnh: Thanh Trường

Loại nhà thầu vì 2,6% công việc đặc thù

Gói thầu TIIG-VIE-W03 Xây dựng một số hạng mục thuộc Tiểu dự án Cải thiện vệ sinh môi trường khu du lịch chùa Hương Tích, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Gói thầu sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng Mê Kông mở rộng. Gói thầu được đấu thầu rộng rãi trong nước, đóng/mở thầu vào ngày 15/6/2018 với 5 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT), sau khi phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) cho 18 nhà thầu.

Theo Quyết định số 47/QĐ-DAGMS ngày 2/8/2018 của Ban Thực hiện Dự án GMS tỉnh Hà Tĩnh, nhà thầu trúng Gói thầu TIIG-VIE-W03 là Liên danh Thành Sen gồm Công ty TNHH Xây dựng Khánh Môn (đứng đầu Liên danh), Công ty TNHH Hòa Hiệp và Công ty CP Xây lắp và Thương mại An Bảo với giá trúng thầu 121.044 triệu đồng (giá gói thầu 125.049 triệu đồng, chênh lệch giảm 4.005 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 3,2%).

Phản ánh tới Báo Đấu thầu, Nhà thầu cho biết, tại trang 27, Chương II mục E của HSMT có nêu: “Nhà thầu nào có kế hoạch sử dụng thầu phụ trên 10% tổng khối lượng công việc sẽ phải ghi rõ các hoạt động hoặc phần việc sẽ sử dụng thầu phụ cùng với các thông tin chi tiết về các nhà thầu phụ cũng như năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ”.

Nhà thầu cho rằng, Chủ đầu tư loại nhà thầu vì tiêu chí thi công bê tông trang trí Bomanite là không đúng với quy định của HSMT vì giá trị của hạng mục này chỉ bằng 2,6% giá trị Gói thầu (thấp hơn 10% tổng khối lượng công việc so với yêu cầu của HSMT). Vì vậy, với phần thi công bê tông trang trí Bomanite này, Liên danh Thi Sơn - Vinaremon có quyền thuê thầu phụ và không cần đưa năng lực, các công trình tương tự vào HSDT và cũng không cần phải khai báo trong HSDT.

Hơn nữa, trong Liên danh Thi Sơn - Vinaremon, có 1 thành viên đã thi công rất nhiều công trình văn hóa cấp đặc biệt, có rất nhiều công việc hoàn thiện tương tự và phức tạp hơn, do đó Tổ tư vấn đánh giá nhà thầu trượt vì công việc này là không đúng. 

Chủ đầu tư bảo lưu quan điểm

Sau khi nhận được Đơn kiến nghị lần 1 của Nhà thầu, ngày 13/8/2018, Ban Thực hiện Dự án GMS đã có văn bản phản hồi và gửi Ban Điều hành Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện GMS. Theo đó, Chủ đầu tư khẳng định, trong quá trình chấm thầu đã căn cứ quy định về mua sắm, đấu thầu của nhà tài trợ ADB, các quy định của pháp luật và căn cứ yêu cầu kỹ thuật của Gói thầu để đưa ra các tiêu chí đánh giá năng lực, kinh nghiệm nhà thầu. Các tiêu chí về kinh nghiệm thi công hoạt động chủ chốt là các nội dung công việc kỹ thuật đặc thù, có tính chất quan trọng, không phụ thuộc vào độ lớn của giá trị công việc. Cụ thể như tiêu chí thi công bê tông trang trí Bomanite có kỹ thuật đặc thù và có tầm quan trọng quyết định chất lượng, mỹ quan của khu vực đón tiếp của Khu du lịch chùa Hương Tích.

Ban Thực hiện dự án GMS tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, Ban chịu trách nhiệm trước pháp luật và nhà tài trợ về nội dung HSMT đã ban hành. Về việc loại Nhà thầu kiến nghị, Chủ đầu tư đã dựa vào tiêu chí đánh giá năng lực nhà thầu tại HSMT và các HSDT. Chủ đầu tư cũng cho rằng, HSDT phải được xét theo đúng tiêu chí tại HSMT, không có quy định về “lợi thế giá” để bù cho phần năng lực bị thiếu.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đấu thầu, trong số 4 nhà thầu bị loại thì có 1 nhà thầu không đáp ứng về doanh thu xây dựng trung bình 3 năm gần đây; có 2 nhà thầu bị đánh giá là không đáp ứng về kinh nghiệm thi công hoạt động chủ chốt; 1 nhà thầu có giá đánh giá cao hơn giá đánh giá của nhà thầu trúng thầu.