(BĐT) - Tổng công ty Phát điện 1 (Chủ đầu tư) vừa cho biết, trong quý I/2020, sẽ đấu thầu rộng rãi quốc tế (không qua mạng) Gói thầu DH-01 Cung cấp than nhập khẩu phục vụ vận hành thương mại Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 MR.
Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 MR. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 MR. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu này có giá dự toán gần 2.987 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Phương thức lựa chọn nhà thầu là 2 giai đoạn 1 túi hồ sơ; thời gian thực hiện hợp đồng là 20 tháng, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Gói thầu này nằm trong hoạt động chi thường xuyên của Tổng công ty Phát điện 1, thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu và sẽ do doanh nghiệp này trực tiếp mời thầu.