(BĐT) - Tổng cục Dự trữ Nhà nước (Bên mời thầu) vừa thông báo trong quý II/2021 sẽ đấu thầu rộng rãi qua mạng để mua 100.000 chiếc áo phao cứu sinh nhập kho dự trữ quốc gia.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Tổng cục Dự trữ Nhà nước sẽ đấu thầu Gói thầu số 1 Mua 50.000 chiếc phao áo cứu sinh nhập kho dự trữ quốc gia tại các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: Hà Bắc, Hải Hưng, Đông Bắc, Thái Bình, Nghệ Tĩnh và Gói thầu số 2 Mua 50.000 chiếc phao áo cứu sinh nhập kho dự trữ quốc gia tại các khu vực: Hà Nam Ninh, Bình Trị Thiên, Đà Nẵng, Cửu Long. Mỗi gói thầu có giá 9,337 tỷ đồng.