(BĐT) - Công ty TNHH Thanh Bình (chủ đầu tư) vừa thông báo đấu thầu hạn chế lần thứ 2 Gói thầu XD-01 Xây dựng công trình chính phần 1 thuộc Dự án Nhà máy Thủy điện Trung Xuân với 5 nhà thầu lọt vào vòng sơ tuyển.

Trong số 5 nhà thầu trúng sơ tuyển lần này, có 2 nhà thầu đã từng tham dự cuộc thầu được tổ chức lần đầu là Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 18.7; Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 18.1. Các nhà thầu còn lại là Công ty CP Sông Đà 2, Công ty CP Sông Đà  4, và Công ty CP Sông Đà 6.

Trước đó, vào tháng 2/2018, một cán bộ phụ trách đấu thầu của Công ty TNHH Thanh Bình cho biết, chủ đầu tư này đã tổ chức đấu thầu hạn chế Gói thầu XD-01 nêu trên, tuy nhiên không lựa chọn được nhà thầu trúng thầu. Trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, tổ chuyên gia chấm thầu đánh giá là các nhà thầu đều không đạt cả về kỹ thuật (biện pháp thi công) và tài chính.