(BĐT) - Trong quý II và III/2019, UBND TP. Cần Thơ sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với 13 gói thầu thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình Cầu Vàm Xáng và đường nối từ cầu Vàm Xáng đến Quốc lộ 61C, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ. Tổng giá của 13 gói thầu là 340,325 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đáng chú ý, trong quý III/2019, chủ đầu tư sẽ lựa chọn nhà thầu cho 2 gói thầu xây lắp quy mô lớn nhất của Dự án. Đó là: Gói thầu thi công xây lắp 1 (chi phí xây dựng + hạng mục chung): Thi công xây lắp cầu Vàm Xáng và đường dẫn vào cầu Vàm Xáng (Km0 - nhánh nối 1 đến Km0+680 - nhánh chính) và Gói thầu thi công xây lắp 2 (chi phí xây dựng + hạng mục chung): Thi công xây lắp đường dẫn từ cầu Vàm Xáng đến Quốc lộ 61C (Km0+000 - nhánh nối 2 đến Km2+447,29 - nhánh chính).

Gói thầu thi công xây lắp 1 có giá gói thầu là 252,809 tỷ đồng. Gói thầu thi công xây lắp 2 có giá gói thầu 73,77 tỷ đồng. Cả 2 gói thầu đều tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.