(BĐT) - Theo kế hoạch, ngày 15/12, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sẽ phối hợp tổ chức đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do VDB phát hành (đợt 12/2016).
Đấu thầu 1.521 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh

Tổng khối lượng gọi thầu của phiên đấu thầu trái phiếu đợt 12 là 1.521 tỷ đồng với các kỳ hạn 5 năm và 10 năm. Trong đó, trái phiếu kỳ hạn 5 năm có khối lượng gọi thầu là 1.000 tỷ đồng; trái phiếu kỳ hạn 10 năm có khối lượng gọi thầu là 521 tỷ đồng.

Hình thức đấu thầu trái phiếu là kết hợp cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất; khối lượng trái phiếu đấu thầu không cạnh tranh lãi suất không vượt quá 30% tổng khối lượng trái phiếu gọi thầu. Phương thức xác định kết quả đấu thầu là đấu thầu đơn giá.

Trái phiếu được phát hành dưới hình thức ghi sổ hoặc chứng chỉ không ghi tên; được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.