(BĐT) - Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2020 với kết quả doanh thu thuần đạt 1.588 tỷ đồng, giảm 22,6% so cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận gộp theo đó cũng giảm từ 120,4 tỷ đồng xuống 101,1 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Về chi phí, chi phí tài chính tăng từ 13,5 tỷ đồng lên 21 tỷ đồng chủ yếu do chi phí lãi vay tăng. Chi phí bán hàng giảm 19,4% xuống 48,9 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 12,4% xuống 11,3 tỷ đồng. Kết quả, Dầu khí Nam Sông Hậu ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý I/2020 đạt 23,4 tỷ đồng, giảm 20,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Quy mô tài sản tính đến ngày 31/3/2020 của Công ty đạt mức 10.348 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho chiếm giá trị lớn nhất với 6.070 tỷ đồng. Dầu khí Nam Sông Hậu cũng đang ghi nhận khoản đầu tư 1.172 tỷ đồng vào các dự án tại đồng bằng Sông Cửu Long, như Khu du lịch sinh thái Phong Điền (194 tỷ đồng), Dự án Kho Mái Dầm (157 tỷ đồng),…