Tổng Công ty Sông Đà sắp thoái vốn tại 2 công ty thủy điện

Ngày 3/10, Tổng Công ty Sông Đà sẽ bán đấu giá 588 nghìn cổ phần, tương đương 1,3% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mức với mức giá khởi điểm 10.300 đồng/cổ phần.
Nhập thông tin vào hệ thống đấu giá điện tử tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Ảnh: TTXVN.
Nhập thông tin vào hệ thống đấu giá điện tử tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Ảnh: TTXVN.

Ngày 3/10, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tổng công ty Sông Đà sẽ bán đấu giá 588 nghìn cổ phần, tương ứng 5,88 tỷ đồng tính theo mệnh giá, tương đương 1,3% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mức với mức giá khởi điểm 10.300 đồng/cổ phần.

Cũng trong ngày 3/10, Tổng công ty Sông Đà sẽ bán đấu 216 cổ phần, tương ứng 216 nghìn cổ phần theo mệnh giá, tương đương 0,92% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Thủy điện Hồ Bốn với mức giá khởi điểm 10.400 đồng/cổ phần.

Năm 2015 và 2016, doanh thu thuần của Thủy điện Nậm Mức đạt lần lượt 98 tỷ và 155 tỷ đồng.

Năm 2017, Thủy điện Nậm Mức đặt mục tiêu doanh thu đạt 161,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt - 4,25 tỷ đồng.

Đối với Thủy điện Hồ Bốn, theo báo cáo tư vấn về xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty TNHH Kiếm toán và định giá Thăng Long, giá trị một cổ phiếu của Công ty cổ phần Thủy điện Hồ Bốn tại ngày 30/9/2016 là 10.300 đồng.

Năm 2017, Thủy điện Hồ Bốn đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 159,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 7,2 tỷ đồng.


TTXVN