Tháng 1/2018, đấu giá cổ phần tại HNX diễn ra sôi động

Tổng khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá trong tháng 1/2018 đạt hơn 472,8 triệu cổ phần, tăng 29% so với tháng 12/2017.
Phiên đấu giá IPO hơn 468,37 triệu cổ phần của Công ty mẹ - Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam. Ảnh: HNX
Phiên đấu giá IPO hơn 468,37 triệu cổ phần của Công ty mẹ - Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam. Ảnh: HNX

Tháng 1/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức 4 phiên đấu giá cổ phần; trong đó có 1 phiên bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Công ty mẹ - Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam và ba phiên đấu giá thoái vốn tại các công ty Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng 18, Công ty cổ phần Tin học Viễn thông Hàng không, Công ty cổ phần Điện tử Tin học Hóa chất.

Tổng khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá trong 4 phiên này đạt hơn 472,8 triệu cổ phần, tăng 29% so với tháng 12/2017. Các nhà đầu tư đã đặt mua với tổng khối lượng hơn 499,4 triệu cổ phần, cao hơn 6% so với khối lượng chào bán.

Kết quả, 100% khối lượng chào bán, tương ứng hơn 472,8 triệu cổ phần đã được bán hết cho nhà đầu tư, tương ứng tổng giá trị cổ phần trúng giá đạt hơn 7.071 tỷ đồng (cao hơn 252,5 tỷ đồng so với mức giá khởi điểm). Tính bình quân, giá trị cổ phần đấu giá thành công đạt hơn 1.767 tỷ đồng/phiên, cao gấp 13 lần so với tháng 12/2017. 

Điểm nhấn trong hoạt động đấu giá tháng 1/2018 của HNX là phiên đấu giáIPO hơn 468,37 triệu cổ phần của Công ty mẹ - Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam. Phiên đấu giá đã thu hút sự tham gia của 1.981 nhà đầu tư (trong đó có 97 nhà đầu tư tổ chức), số lượng nhà đầu tư tham dự cao nhất trong vòng 6 năm qua với số lượng đặt mua đạt 491,44 triệu cổ phần.

Phiên đấu giá đã bán hết 100% số cổ phần chào bán cho 1.928 nhà đầu tư, thu về cho Nhà nước hơn 6.996 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt 2.312 tỷ đồng, chênh lệch so với giá khởi điểm hơn 251,9 tỷ đồng.

Đặc biệt nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư tổ chức rất quan tâm cổ phiếu của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, thể hiện qua khối lượng trúng giá của nhà đầu tư nước ngoài lên đến 284,44 triệu cổ phần, tương đương 61% tổng số cổ phần trúng giá và có 94 tổ chức đã trúng giá trong phiên đấu giá này.

Đáng chú ý, ngày 31/1/2018, tại Sở Giao dịch Hà Nội đã diễn ra phiên đấu giá thoái vốn của Bộ Quốc phòng tại Công ty cổ phần Điện tử Tin học Hóa chất với khối lượng cổ phần chào bán 2,55 triệu cổ phần, có 10 nhà đầu tư tham dự, khối lượng đặt mua hợp lệ đạt hơn 5 triệu cổ phần, gấp gần 2 lần khối lượng chào bán.

Kết quả 100% cổ phần chào bán đã được bán hết cho 2 nhà đầu tư tổ chức và 8 nhà đầu tư cá nhân, thu về cho Bộ Quốc Phòng hơn 37,3 tỷ đồng, chênh lệch so với giá khởi điểm đạt 584 triệu đồng.


Bnews