Sắp đấu giá hạn ngạch nhập khẩu 98.000 tấn đường năm 2019

(BĐT) - Bộ Công Thương sẽ tiếp nhận hồ sơ của các thương nhân đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 98.000 tấn đường (mã HS 17.01) năm 2019 kể từ ngày 1-14/11/2019. Phiên đấu giá sẽ được tổ chức vào ngày 26/11, tại Bộ Công Thương.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Chủng loại, số lượng đường gồm: quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 68.000 tấn đường thô (mã HS 17.01) và quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 30.000 tấn đường tinh luyện (mã HS 17.01). Giá khởi điểm đường thô là 2.450.000 đồng/tấn; đường tinh luyện 2.450.000 đồng/tấn.

 

Việt Anh