Lilama (LLM) đưa gần 7 triệu cổ phần tại Xây dựng Lilama ra bán đấu giá, tính thoái hết vốn

Tổng Công ty lắp máy Việt Nam – CTCP (Lilama – mã chứng khoán LLM) vừa quyết định thông qua việc đấu giá công khai toàn bộ 6,93 triệu cổ phần của Lilama tại CTCP Đầu tư Xây dựng Lilama trên sàn chứng khoán. Giá khởi điểm 12.489 đồng/cổ phần.
Giá khởi điểm gần 12.500 đồng/cổ phần.
Giá khởi điểm gần 12.500 đồng/cổ phần.

Trường hợp bán đấu giá không thành công hoặc không bán hết số cổ phần chào bán, Lilama sẽ tiến hành thoái vốn theo trình tự và phương thức được pháp luật cho phép.

Trên BCTC soát xét bán niên 2017, số cổ phần Lilama nắm giữ tại Xây dựng Lilama tương ứng 43,31% vốn điều lệ. Ngoài ra, thông qua Lilama 10, Tổng công ty còn nắm giữ 14,06% cốn điều lệ Xây dựng Lilama. Trong kỳ, Tổng công ty đã một lần thoái vốn tại Xây dựng Lilama, giảm tỷ lệ sở hữu trực tiếp từ 59,51% xuống còn 43,41%. Giá trị phần vốn góp ghi nhận đến cuối kỳ còn hơn 86,54 tỷ đồng.

Nếu thoái vốn thành công, tạm tính theo giá khởi điểm, Tổng công ty Lilama sẽ thu về khoảng 86,54 tỷ đồng, đúng bằng giá trị phần vốn góp còn ghi nhận tính đến 30/6/2017.

Kết quả kinh doanh của Xây dựng Lilama cũng không khả quan. Doanh thu năm 2016 đạt 65,3 tỷ đồng, tăng 116% so với năm 2015. Lợi nhuận sau thuế thu về chỉ khoảng 400 triệu đồng. Kết quả này dù tăng trưởng so với năm 2015 nhưng vẫn là kết quả không khả quan với một doanh nghiệp.

Năm 2017 Xây dựng Lilama đặt mục tiêu đạt gần 160 tỷ đồng doanh thu, và phấn đấu đạt 2,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Mới đây Tổng công ty Lilama cũng đã quyết định thoái vốn tại Lilama 3 và Lilama 69-2.


Trí thức trẻ