Kết quả đấu giá cổ phần Vinacomin

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải - Vinacomin do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam sở hữu.

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá là 214.755 cổ phần với mệnh giá 100.000 đồng/cổ phần. Mức giá khởi điểm là 100.000 đồng/cổ phần. Tổng số cổ phần bán được có giá trị 16.250.000.000 đồng. Đã có 2 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá thành công.

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua là 162.500 cổ phần và Tổng số lượng cổ phần bán được là   162.500 cổ phần. Trong đó, khối lượng đặt cao nhất là 112.500 cổ phần và khối lượng đặt thấp nhất: 50.000 cổ phần với mức giá giá đặt mua cao nhất là 100.000 đồng/cổ phần và mức giá đặt mua thấp nhất là 100.000 đồng/cổ phần.

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 03/02/2018 đến 16h ngày 12/02/2018

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 06/02/2018 đến ngày 09/02/2018

Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải - Vinacomin đi vào hoạt động tháng 02/1998 là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Công ty chuyên hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải; Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương; Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; Điều hành tour du lịch; Kho bãi và vật liệu hàng hóa...


Bnews