Giao hơn 8.106m2 đất cho huyện Hoài Đức xây hạ tầng khu đấu giá quyền sử dụng đất ở

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3970/QĐ-UBND giao cho UBND huyện Hoài Đức 8.106,8m2 đất tại xã Đắc Sở đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất ở.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3970/QĐ-UBND giao cho UBND huyện Hoài Đức 8.106,8m2 đất tại xã Đắc Sở đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất ở.

Theo quyết định, trong tổng số diện tích nêu trên có: 4.306m2 đất để đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở; 497,8m2 đất để làm công trình công cộng.

UBND huyện Hoài Đức có trách nhiệm liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để bàn giao đất trên bản đồ và ngoài thực địa; xác định giá khởi điểm làm cơ sở đấu giá quyền sử dụng đất và số tiền phải nộp để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích sử dụng 8.106,8m2 đất trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp; tổ chức thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo dự án đầu tư được duyệt.

Liên hệ với Sở Tài chính để được hướng dẫn nộp tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa vào ngân sách nhà nước theo quy định; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Hướng dẫn người trúng đấu giá hoàn thành nghĩa vụ tài chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định; lập và thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà văn hóa theo quy định; sử dụng đất đúng mục đích, ranh giới, diện tích; thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

Sau 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì UBND huyện Hoài Đức được gia hạn sử dụng 24 tháng; hết thời hạn được gia hạn mà UBND huyện Hoài Đức vẫn chưa đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng đất không đúng quy định thì UBND thành phố thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.


Reatimes.vn