Giám sát việc đấu giá quyền sử dụng đất trong Khu hành chính tỉnh Hải Dương

(BĐT) - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa có ý kiến chỉ đạo liên quan đến việc đấu giá quyền sử dụng khu đất 17.045 m2  trong Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương.
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chịu trách nhiệm của việc đấu giá quyền thuê lô đất  tại Khu hành chính tập trung
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chịu trách nhiệm của việc đấu giá quyền thuê lô đất tại Khu hành chính tập trung

Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của việc đấu giá quyền thuê lô đất 17.045 m2  tại Khu hành chính tập trung, không để thất thoát tài sản của nhà nước; công khai kết quả rà soát việc đấu giá để người dân giám sát việc thực hiện pháp luật về đất đai tại địa phương.

PV