'Ế' nặng phiên IPO TCT Sông Đà: chỉ 229 nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua 801.500 cp

Khối lượng cổ phiếu công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) lên đến 219,67 triệu đơn vị.
'Ế' nặng phiên IPO TCT Sông Đà: chỉ 229 nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua 801.500 cp

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà. Theo đó, công ty đưa ra đấu giá 219.678.000 cổ phần nhưng chỉ có 801.500 cổ phần được đăng ký mua bởi 229 nhà đầu tư cá nhân.

Thời hạn nộp phiếu đấu giá chậm nhất 16h ngày 21/12 và thời gian tổ chức đấu giá là 9h ngày 25/12. Gần 220 triệu cổ phần, tương đương 48,82% vốn điều lệ sau cổ phần hóa của TCT Sông Đà được chào bán với mức giá khởi điểm là 11.000 đồng/cổ phần.

Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà có vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa là 4.500 tỷ đồng.

Theo phương án cổ phần hóa, sau cổ phần hóa Nhà nước dự kiến nắm giữ 229,5 triệu cổ phần, tương đương 51% vốn điều lệ; 822.000 cổ phần (tương đương 0,18% vốn điều lệ) dành để bán cho cán bộ công nhân viên và 219,68 triệu cổ phần, tương đương 48,82% vốn điều lệ được bán đấu giá công khai cho nhà đầu tư qua Sở GDCK Hà Nội.


NDH