Dự án Khu đô thị hai bên đường dẫn cầu Bắc Luân II (Quảng Ninh): Đề xuất đấu thầu, không đấu giá

(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Ninh đang chuẩn bị các thủ tục pháp lý thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu đô thị hai bên đường dẫn cầu Bắc Luân II (giai đoạn 1) tại phường Hải Hòa, TP. Móng Cái. 
Do không có cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá phần “đất sạch” nên UBND tỉnh Quảng Ninh đề xuất đấu thầu chọn nhà đầu tư dự án với toàn khu đất 43,98ha. Ảnh: Tiến Bình
Do không có cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá phần “đất sạch” nên UBND tỉnh Quảng Ninh đề xuất đấu thầu chọn nhà đầu tư dự án với toàn khu đất 43,98ha. Ảnh: Tiến Bình

Tại dự án này, một phần diện tích đã được giải phóng mặt bằng (GPMB), một phần chưa được đền bù GPMB. Để đảm bảo thống nhất, không phá vỡ quy hoạch chung của Dự án, tỉnh Quảng Ninh đang đề xuất được đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án, đồng thời giao phần mặt bằng sạch cho nhà đầu tư trúng thầu thực hiện.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh, Dự án có tổng diện tích 43,98ha. Trong đó, phần đất do Nhà nước quản lý không phải thực hiện đền bù GPMB là 5,98ha (chiếm 13,6% diện tích Dự án); phần đất phải thực hiện đền bù GPMB là 38ha (chiếm 86,4% diện tích của Dự án). Trên phần diện tích Dự án có một số công trình giao thông, kênh mương thủy lợi, nhà văn hóa do Nhà nước đầu tư.

Được biết, Dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500, có trong Nghị quyết thu hồi đất của HĐND Tỉnh, kế hoạch sử dụng đất hàng năm và thuộc danh mục dự án có sử dụng đất để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Cầu Bắc Luân II được xây dựng nhằm giảm tải lưu lượng giao thông qua cầu Bắc Luân và thúc đẩy mối quan hệ thương mại, du lịch giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc). Cầu được khởi công vào tháng 11/2014 với tổng mức đầu tư trên 336 tỷ đồng. Phần đường dẫn cầu Bắc Luân II, TP. Móng Cái đã được nhà đầu tư thực hiện theo hình thức BT với tổng mức đầu tư 930,2 tỷ đồng.
Theo quy định của Luật Đất đai, đối với quỹ đất đã được GPMB, có quy hoạch xây dựng chi tiết và kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt thì Nhà nước sẽ thực hiện giao đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Qua rà soát, UBND tỉnh Quảng Ninh thông tin, theo quy định trên thì đối với phần diện tích đất không phải thực hiện đền bù GPMB (đất sạch), nằm trong phạm vi của Dự án phải thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai; phần đất còn lại phải thực hiện công tác đền bù GPMB sẽ thực hiện thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Tuy nhiên, tỉnh Quảng Ninh cho rằng, phần diện tích “đất sạch” sẽ không có cơ sở để xác định giá khởi điểm để thực hiện việc đấu giá do quy hoạch của Dự án là quy hoạch chung cho cả diện tích khu đất. Nếu thực hiện điều chỉnh quy hoạch để xác định giá khởi điểm cho riêng phần “đất sạch” thì sẽ phá vỡ quy hoạch tổng thể của Dự án. Mặt khác, ngân sách của Tỉnh cũng đang khó khăn, không thể thực hiện bồi thường GPMB cho diện tích 38ha.

Tỉnh Quảng Ninh dự báo, có thể xảy ra tình huống người trúng đấu giá phần diện tích “đất sạch” và nhà đầu tư trúng thầu Dự án là 2 nhà đầu tư khác nhau. Điều này sẽ gây khó khăn trong việc thực hiện Dự án theo quy hoạch chung đã được phê duyệt.

Do đó, UBND tỉnh Quảng Ninh đang đề xuất cấp có thẩm quyền được tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đối với toàn bộ khu đất 43,98ha. Đối với phần diện tích “đất sạch”, UBND tỉnh Quảng Ninh đề xuất được giao cho nhà đầu tư trúng đấu thầu để thực hiện Dự án.

UBND tỉnh Quảng Ninh nêu rõ, việc xác định giá trị quyền sử dụng đất của toàn bộ khu đất thực hiện Dự án (trong đó có phần “đất sạch”) làm cơ sở để nhà đầu tư trúng đấu thầu thực hiện nghĩa vụ tài chính sẽ dựa trên hồ sơ quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 của Dự án đã được phê duyệt và áp dụng các quy định của Luật Đất đai, đảm bảo phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường tại thời điểm có quyết định giao đất, cho thuê đất.

Trần Kiên