Đấu giá 70% cổ phần Vận tải biển Đông Long, giá khởi điểm 90 tỷ đồng

(BĐT) - Thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Trường Đại học Hàng hải Việt Nam sẽ thoái toàn bộ 70% cổ phần tại Công ty TNHH Vận tải biển Đông Long, tương đương với giá trị vốn góp 45,6 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Phiên đấu giá được dự kiến tổ chức vào lúc 9h45 ngày 11/6/2019 tại HNX và được tổ chức đấu giá theo lô. Theo đó, toàn bộ số cổ phần nêu trên sẽ được bán ra trong một lô với giá khởi điểm khoảng 90 tỷ đồng.

Vận tải biển Đông Long được thành lập vào tháng 2/1989 với vốn điều lệ hiện có 68,8 tỷ đồng. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa đường biển quốc tế.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu bình quân 3 năm gần nhất (2016 - 2018) của Công ty đạt 4,46 triệu USD (tương đương 102 tỷ đồng). Tuy nhiên, trong thời gian này, Công ty liên tục thua lỗ. Cụ thể, năm 2016 lỗ 1,05 triệu USD (tương đương 24,1 tỷ đồng), năm 2017 là âm 0,36 triệu USD (tương đương 8,2 tỷ đồng) và năm 2018 âm 0,1 triệu USD (tương đương 2,3 tỷ đồng)

Hoàng Việt