Công ty CP Cao su Sông Bé đấu giá gián tiếp 72,53 ha cây cao su

(BĐT) - Ngày 9/12/2019, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước sẽ tổ chức bán đấu giá 72,53 ha cây cao su thanh lý tại lô 2/89, 1/90, 2/90, với số lượng khoảng 31.338 cây tại Nông trường Nha Bích. Đây là tài sản thanh lý của Công ty CP Cao su Sông Bé. Giá khởi điểm của lô tài sản là 42,306 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước cho biết, sẽ đấu giá gián tiếp theo cách thức: khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá sẽ trả giá trực tiếp vào phiếu trả giá do Trung tâm phát hành Phiếu được in theo mẫu, có đóng dấu của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước ở góc bên trái của phiếu. Nếu người tham gia đấu giá sử dụng phiếu khác là không hợp lệ, không có giá trị.

Phiếu trả giá được bỏ vào phong bì do khách hàng niêm phong và bỏ vào thùng phiếu tại 2 địa điểm là: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước và Công ty CP Cao su Sông Bé. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp và được tổ chức đấu giá bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu.

Được biết, hình thức đấu giá gián tiếp đang được một số tổ chức đấu giá tài sản thực hiện ngày càng nhiều với mục tiêu tránh tiêu cực so với đấu giá trực tiếp.  

          

Thu Giang