Cổ phần hóa 6 đơn vị sự nghiệp công lập tại Quảng Ninh

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chuyển 6 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh thành công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần, thực hiện trong giai đoạn 2019 - 2020.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Đó là Viện Quy hoạch và Thiết kế xây dựng (trực thuộc Sở Xây dựng); Trung tâm Tư vấn kỹ thuật và Giám sát công trình xây dựng (trực thuộc Sở Giao thông vận tải); Ban Quản lý chợ Cái Rồng (thuộc UBND huyện Vân Đồn); Ban Quản lý chợ Móng Cái (thuộc UBND TP. Móng Cái); Chợ Hạ Long I (thuộc UBND TP. Hạ Long); Trung tâm Quy hoạch và Thiết kế kiến trúc (thuộc UBND TP. Hạ Long).

Trường hợp đơn vị nào cần nắm giữ 36% vốn điều lệ để có quyền phủ quyết, UBND tỉnh Quảng Ninh đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Quảng Ninh thực hiện chuyển 6 đơn vị sự nghiệp công lập nêu trên thành công ty cổ phần theo đúng quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần và các văn bản pháp luật liên quan.

          

Xuân Yến