Chuẩn bị đấu giá quyền sử dụng đất chợ Phước Lập (Bà Rịa - Vũng Tàu)

(BĐT) - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất diện tích 12.929m2 để thực hiện Dự án chợ Phước Lập tại khu tái định cư 26,5ha phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ. Khu đất hiện đã hoàn thành thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng và giao UBND phường Mỹ Xuân quản lý (đất sạch).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải xây dựng chi tiết theo Dự án đã được cơ quan có thấm quyền phê duyệt, phải xin cấp phép xây dựng trước khi tiến hành xây dựng công trình trên đất.

Dự kiến, thời gian thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất là trong năm 2019. Hình thức đấu giá là bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng liên tục tại cuộc đấu giá và theo phương thức trả giá lên.

 

Thu Giang