Chuẩn bị đấu giá quyền sử dụng 34 lô đất tại Quảng Yên (Quảng Ninh)

(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh vừa có thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất).
Ảnh chỉ mang tính minh họa
Ảnh chỉ mang tính minh họa

Theo đó, tài sản được đấu giá quyền sử dụng đất là 34 lô đất nằm trong quy hoạch dân cư tự xây Khu phố 11, phường Hà An, thị xã Quảng Yên (chia làm Lô B và Lô D) và 1 ô đất số 11 thuộc quy hoạch xen cư khu 6 phường Yên Hải.

Giá khởi điểm tại ô số 01, 11, 12, 22 của Lô B và ô số 01, 06, 07, 12 của Lô D là 4,8 triệu đồng/m2 với diện tích 280,5 m2/ô. Từ ô số 02 đến ô số 10, ô số 13 đến ô số 21 của Lô B và từ ô số 02 đến ô số 5, ô số 8 đến ô số 11 có giá khởi điểm là 4 triệu đồng/m2 với diện tích 285 m2/ô. 1 ô đất số 11 thuộc quy hoạch xen cư khu 6 phường Yên Hải có giá khởi điểm là 1,1 triệu đồng/m2 với diện tích 165 m2. 

 

Ngọc Minh