Các thương vụ cổ phần hóa, thoái vốn trong tháng 3/2018

Sau tháng 2/2018 khá trầm lắng, thị trường lúc này sẽ hướng về tháng 3 với nhiều nguồn hàng hấp dẫn chuẩn bị đến tay các nhà đầu tư.
Các thương vụ cổ phần hóa, thoái vốn trong tháng 3/2018

- Ngày 9/3, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC) sẽ bán hơn 24 triệu cổ phần, tương đương hơn 30% vốn tại Công ty CP Nhựa Bình Minh (mã cổ phiếu BMP). Số lượng đăng ký mua tối thiểu là 20.000 cổ phần.

- Ngày 12/3, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, phiên IPO của Viện Dệt may Việt Nam sẽ diễn ra. Theo đó, hơn 2,2 triệu cổ phần được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 12.583 đồng/cổ phần.

- Ngày 14/3, tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Tổng Công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood 2) sẽ tiến hành IPO hơn 114,8 triệu cổ phần với giá khởi điểm 10.100 đồng/cổ phần.

Trước đó, từ đầu năm 2018, 17 thương vụ cổ phần hóa, thoái vốn đã diễn ra, trong đó, sự thành công của 3 ông lớn dầu khí và TCT Mía đường 2 đã đem về cho Nhà nước hơn 20.000 tỷ đồng.


VTV