Bình Dương sắp đấu giá 4 điểm khai thác khoáng sản

(BĐT) - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ nay đến năm 2020, Bình Dương dự kiến sẽ đưa ra đấu giá 4 điểm với tổng diện tích đấu giá là 145 ha. Cụ thể: khai thác đá xây dựng Tam Lập, Phú Giáo: 2 điểm, diện tích 80 ha; khai thác sét gạch ngói Long Nguyên, huyện Bàu Bàng: 2 điểm, diện tích 65 ha.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Phiên đấu giá sẽ thực hiện theo đúng quy định hiện hành, tuân thủ các thủ tục như công bố, công khai kế hoạch; thông báo thông tin về phiên đấu giá; lập và bán hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản; xây dựng quy chế đấu giá, nội quy đấu giá, xây dựng giá khởi điểm…          

Văn Huyền