BIDV bán đấu giá Dự án Khu công nghiệp Việt Hòa - Kenmark

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) công bố bán đấu giá tài sản là dự án xây dựng kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Việt Hòa - Kenmark. Trước đó, vào đầu tháng 3/2017, BIDV cũng từng công bố bán đấu giá toàn bộ dự án này.
BIDV bán đấu giá Dự án Khu công nghiệp Việt Hòa - Kenmark

Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Việt Hòa - Kenmark tại địa chỉ km47, Quốc lộ 5, phường Việt Hòa và phường Tứ Minh, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương. BIDV sẽ bán đấu giá dự án này với giá khởi điểm gần 830 tỷ đồng.

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Kenmark được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 1/12/2006. Công ty được thành lập để thực hiện dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh và kết cấu hạ tầng và nhà xưởng trong Khu công nghiệp Việt Hòa - Kenmark. Năm 2008, Công ty Kenmark được các ngân hàng gồm BIDV (ngân hàng đầu mối), SHB, Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (HBB - nay đã sáp nhập vào SHB) cho vay hợp vốn để đầu tư Dự án Khu công nghiệp Kenmark. Để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ tại các ngân hàng, Công ty Kenmark đã thế chấp toàn bộ tài sản hình thành từ dự án này.

Đến tháng 4/2010, do gặp khó khăn về tài chính, Công ty Kenmark đã ngừng thực hiện Dự án và không trả nợ ngân hàng theo đúng quy định. Việc chuyển nhượng dự án này cho đối tác khác cũng không thành công, nên Công ty Kenmark đã không tự xử lý tài sản bảo đảm, cũng như không đưa ra bất kỳ phương án trả nợ nào.


ĐTCK