Bán một loạt tài sản, Sacombank xử lý hơn 19.000 tỷ nợ xấu

Trong thông cáo phát đi giữa đêm 7/1, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cho biết đã xử lý được lượng lớn nợ xấu và tài sản tồn đọng, trong đó chủ yếu thuộc đề án tái cơ cấu.
Sacombank vừa bán xong một số dự án quy mô lớn tại Long An.
Sacombank vừa bán xong một số dự án quy mô lớn tại Long An.

Cụ thể, Sacombank cho biết, kết thúc năm 2017, ngân hàng đã xử lý được hơn 19.000 tỷ đồng nợ xấu và tài sản tồn đọng; hơn 15.000 tỷ đồng trong số đó là thuộc đề án tái cơ cấu.

19.000 tỷ đồng nêu trên bao gồm: thanh lý tài sản nhận cấn trừ nợ gần 2.800 tỷ đồng; bán nợ theo giá thị trường 2.600 tỷ đồng cho Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC); tự xử lý, thu hồi nợ xấu và các khoản phải thu được hơn 14.200 tỷ đồng.

Theo đó, tỷ lệ nợ xấu của Sacombank đầu năm 2017 là 6,68% tổng dư nợ, cuối năm 2017 đã giảm xuống còn 4,28% và dự kiến sẽ giảm về 3% trong năm 2018.

Quy mô xử lý trên sát với mục tiêu Sacombank đề ra, sau khi tiến hành đại hội đồng cổ đông vào cuối tháng 6/2017, với cơ cấu quản trị và lãnh đạo thay đổi. Trong đó, ông Dương Công Minh từ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt về đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sacombank.

Cũng trong thông cáo trên, Sacombank cho biết, theo báo cáo riêng năm 2017, tổng tài sản của ngân hàng đã đạt hơn 364.000 tỷ đồng, tăng 10,6% so với đầu năm; tổng vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt gần 323.000 tỷ đồng, tăng 11,4%; dư nợ tín dụng hơn 219.000 tỷ đồng, tăng 12,6%. Tỷ suất sinh lời dần được cải thiện với tổng thu nhập đạt 8.200 tỷ đồng, tăng 33% so với năm trước, tạo nguồn lực tài chính để xử lý các tồn đọng.

2017 cũng là năm đầu tiên Sacombank hoạt động theo đề án tái cơ cấu đã được Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.


VnEconomy