Ban hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên

(BĐT) - Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư về quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 12/12/2018. Với đặc thù là một nghề bổ trợ tư pháp, ngoài việc tuân thủ pháp luật, đấu giá viên còn phải tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong quá trình hành nghề.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Bằng hoạt động nghề nghiệp của mình, đấu giá viên sẽ góp phần vào việc xử lý tài sản công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, đặc biệt là tài sản nhà nước và tài sản mà theo quy định của pháp luật phải xử lý dưới hình thức đấu giá.

Theo đó, đấu giá viên không được thông đồng, móc nối với người có tài sản đấu giá hoặc người tham gia đấu giá để làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá, hồ sơ đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản.

Nếu không thực hiện đúng quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị nhắc nhở, phê bình, khiển trách, xử lý kỷ luật theo Điều lệ của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của đấu giá viên, bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Thu Giang