Bắc Giang đấu giá 79 lô đất ở với giá khởi điểm hơn 47 tỷ đồng

(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đang lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện bán đấu giá 79 lô đất ở tại Khu thôn Mải Hạ (Giai đoạn 1), xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang. Tổng diện tích 79 lô đất là 7.220,7 m2. Tổng giá khởi điểm đấu giá là 47,614 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa.
Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Được biết, 79 lô đất ở nêu trên được UBND huyện Lạng Giang phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất từ ngày 28/5/2019.

        

Thu Giang