3 nhà đầu tư đăng ký mua hơn 3,2 triệu cổ phần Cấp nước Cửa Lò

(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vừa công bố, có ba nhà đầu tư (gồm 1 tổ chức và 2 cá nhân)  đăng ký mua vào hơn 3,2 triệu cổ phần của Công ty CP Cấp nước Cửa Lò. Trong đó, nhà đầu tư tổ chức đăng ký mua hơn 2,36 triệu cổ phần, còn các nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua 870 nghìn cổ phần.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Số cổ phần được đăng ký mua cao hơn 19% so với số lượng cổ phần được UBND tỉnh Nghệ An đăng ký bán đấu giá vào ngày 25/2 tới. Giá khởi điểm được đưa ra là 10.100 đồng/cổ phần.

Tại thời điểm cuối quý III/2018, tổng tài sản của Công ty CP Cấp nước Cửa Lò đạt gần 180 tỷ đồng. Trong đó, riêng khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn chiếm đến 63%, đạt 113 tỷ đồng. Đây là khoản vay theo hợp đồng vay phụ giữa Bộ Tài chính và Công ty CP Cấp nước Cửa Lò về việc sử dụng khoản vay theo Hiệp định vay giữa Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), phục vụ cho Dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Cửa Lò.

Về kinh doanh, lợi nhuận ròng của Công ty trong giai đoạn 2015 - 2016 chỉ ở quanh mức 1 tỷ đồng.               

Hoàng Việt