(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long thông báo bán đấu giá tài sản do Công an thành phố Vĩnh Long ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bán đấu giá 04 xe ô tô, gắn máy không còn đăng ký bị tịch thu sung công bao gồm các phụ tùng như: đồ mũ, đèn, bánh xe, phuộc… theo hiện trạng thực tế. Giá khởi điểm: 46.000.000 đồng.

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 30 + 31/5/2017, tại địa chỉ: 99, Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (Liên hệ Công an thành phố Vĩnh Long, trong giờ làm việc).

Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ và đăng ký mua tài sản: Ngày 22/5/2017 đến 16 giờ 30 phút ngày 31/5/2017, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/01 hồ sơ; Khoản tiền đặt trước: 6.400.000 đồng/01 hồ sơ.

Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: 08 giờ 00 phút ngày 03/6/2017 tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long (Địa chỉ: Số 08, đường 30 Tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Các tổ chức, cá nhân muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ và đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 08, đường 30 Tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (070) 3826232, 2240321 hoặc Công an thành phố Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 99, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 0703 866307.Rất mong quí cơ quan tạo điều kiện thuận lợi để Trung tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.