(BĐT) - Trung tâm điều dưỡng - PHCN Sầm Sơn thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

I, TỔ CHỨC CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ: Trung tâm Điều dưỡng- PHCN Sầm Sơn

Địa chỉ: Số 51 Hồ Xuân Hương, Phường Bắc Sơn, Thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa

II, THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TÀI SẢN ĐẤU GIÁ:

1, Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô cứu thương biển kiểm soát 36B0869. cụ thể như sau: 

TT

Tên tài sản

Quy cách

NămSX

Năm trang bị

Màu sơn

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Ghi chú

1

Xe ô tô cứu thương

Số khung RZH112-0026401

Số máy 0545235

Toyota

36B0869

1994

2004

Xanh

391.330.310

0

Hết niên hạn sử dụng

2. Giá khởi điểm: 25.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu đồng chẵn)

3, Tiền mua hồ sơ: 150.000 đồng

4, Số tiền đặt cọc trước: 5.000.000 đồng

2, Thời gian tổ chức bán đấu giá: Bắt đầu lúc 9h ngày 25/12/2017.

3, Địa điểm bán hồ sơ và tổ chức cuộc đấu giá: Tại Trung tâm Điều dưỡng- PHCN Sầm Sơn. Số 51 Đường Hồ Xuân Hương, Phường Bắc Sơn, Thành phố Sầm Sơn.

4, Thời gian xem tài sản, bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 22/12/2017 (Tiền đặt trước nộp trong ngày 22/12/2017)

5, Địa điểm xem tài sản: Trung tâm Điều dưỡng- PHCN Sầm Sơn. Số 51 Đường Hồ Xuân Hương, Phường Bắc Sơn, Thành phố Sầm Sơn.

6, Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ và đặt tiền trước theo quy định. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện đấu giá thì người đấu giá phải chấp hành theo quy định đó. Nếu ngừơi tham giá đấu giá không có mặt có thể ủy quyền bằng văn bản cho ngừơi khác tham gia đấu giá.

7, Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

Người đấu giá có thể bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo số tài khoản của đơn vị.

Trung tâm Điều dưỡng- PHCN Bộ Xây Dựng Sầm Sơn

Số TK: 110000019537 Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- CN Sầm Sơn.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Trung tâm Điều dưỡng- PHCN Sầm Sơn ( ĐT: 02373.821.372).