(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh thông báo bán đấu giá tài sản do Công ty TNHH MTV 22-12 Tây Ninh ủy quyền như sau:
Đấu giá xe ô tô tại Tây Ninh ảnh 1