(BĐT) - Được sử ủy quyền của Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ. Công ty Hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ thông báo đấu giá tài sản là06 xe ô tô thanh lý của các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ lần thứ 8 sau khi đã đăng thông báo đấu giá 7 lần không thành như sau:

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước: 06 xe ô tô thanh lý.

STT

Loại xe

Năm SD

Số khung

Số máy

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

1

Toyota (15 chỗ)

2000

RZH114-9006151

1RZ-2365144

55.000.000

11.000.000

2

Toyota (15 chỗ)

1997

RZH1149003604

1RZ1293973

45.000.000

9.000.000

3

Mazda (15 chỗ)

1998

SRY0E2MH000173

FE317128

25.000.000

5.000.000

4

Toyota

1997

RZH1149003582

1RZ1284151

25.000.000

5.000.000

5

Nissan VIP

1993

CDUY31-175884

VG30-6602663N

78.000.000

16.000.000

6

Toyota

1992

YS132-1001289

4Y03531173

70.000.000

14.000.000

2. Tiền bán hồ sơ: Từ 50.000 đồng đến 200.000đồng/hồ sơ.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 06/03/2018 đến 16h00 ngày 08/03/2018 tại Công ty Hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 06/03/2018 đến 16h00 ngày 07/03/2018 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ.

5. Tiền đặt trước: Từ ngày 06/03/2018 đến 16h00 ngày 08/03/2018 nộp tiền vào tài khoản của Công ty Hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ số: 2700201006642 tại Agribank - CN Phú Thọ.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 06/03/2018 đến 16h00 ngày 08/03/2018 các khách hàng đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá Tài sản, đã xem tài sản, đã nộp tiền đặt trước, nộp hồ sơ đấu giá, nộp phiếu trả giá và đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Công ty Hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08h00, ngày 09/03/2018 tại Nhà văn hóa khu 9, P.Gia Cẩm, thành phố Việt Trì.

8. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

* Mọi chi tiết liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ - Số 36, đường Kim Đồng, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ. ĐT: 01697689269 – 0868162555

- Phòng Tài chính, HCSN và Công sản - Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ - Số 3, đường Trần Phú, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.