(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lào Cai ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai - Địa chỉ: Tổ 5, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Chi cục dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lào Cai - Địa chỉ: Tầng 4, Khối 5, đường Chiềng On, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

3. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 16/4/2018 tại Phòng đấu giá tầng II, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai, Tổ 5, phường Nam Cường - thành phố Lào Cai - tỉnh Lào Cai.

4. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

- Tên tài sản: Xe ô tô đã qua sử dụng, số lượng 01 (một) chiếc, mang nhãn hiệu Toyota Landcuiser, biển kiểm soát 24C - 0231, số chỗ ngồi: 07 chỗ, số máy 0322003; số khung 0181854, năm đưa vào sử dụng: 1997, nơi sản xuất: Nhật Bản, Đăng ký xe ô tô mang tên Ủy ban dân số Kế hoạch hóa gia đình Lào Cai, đăng ký lần đầu do Công an tỉnh Lào Cai cấp ngày 12/11/1997.

- Nơi có tài sản đấu giá: Chi cục dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lào Cai.

5. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và bước giá:

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 72.900.000 đồng (Bẩy mươi hai triệu, chín trăm nghìn đồng chẵn)

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/01hồ sơ

- Tiền đặt trước: 14.500.000 đồng

- Bước giá quy định là: 2.000.000 đồng.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 28/3/2017 đến ngày 11/4/2018 (trong giờ hành chính) tại Chi cục dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lào Cai.

7. Thời gian, địa điểm, địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 28/3/2018 đến hết ngày 13/4/2018 (trong giờ hành chính) tại: Phòng Nghiệp vụ tầng II, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai.

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mình tham gia đấu giá.

9. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại:

0214.3824. 914 - 0214.3663.168.