(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Đấu giá xe ô tô tại Kon Tum ảnh 1
Đấu giá xe ô tô tại Kon Tum ảnh 2
Đấu giá xe ô tô tại Kon Tum ảnh 3
Đấu giá xe ô tô tại Kon Tum ảnh 4