(BĐT) - Công ty cổ phần đầu tư và đấu giá chuyên nghiệp Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm chiếu phim Quốc gia ủy quyền như sau:
Đấu giá xe ô tô tại Hà Nội ảnh 1