(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo bán đấu giá tài sản do Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng ủy quyền như sau:
Đấu giá xe ô tô tại Đà Nẵng ảnh 1
Đấu giá xe ô tô tại Đà Nẵng ảnh 2