(BĐT) - Công ty TNHH đấu giá tài sản AKZ thông báo bán đấu giá tài sản do Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Agribank Chi nhánh TP. Lào Cai ủy quyền như sau:

1. Tên địa chỉ của tổ chức đấu giá: Công ty TNHH đấu giá tài sản AKZ (địa chỉ: số 100, phố Lê Lai, phường Kim Tân, TP. Lào Cai).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Agribank Chi nhánh TP. Lào Cai (địa chỉ: Số nhà 005, đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai).

3. Tên tài sản, giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

3.1. Tên tài sản: Đấu giá tài sản thế chấp là 06 chiếc xe máy chuyên dùng, trong đó: 02 chiếc máy ủi bánh xích, 03 chiếc máy đào bánh xích và 01 chiếc máy xúc đào bánh xích (có hồ sơ kèm theo).

3.2. Giá khởi điểm. Là: 2.570.000.000đ (hai tỉ năm trăm bẩy mươi triệu đồng).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian: Từ ngày 14/03/2018 đến ngày 16/03/2018 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản: Liên hệ Công ty TNHH đấu giá tài sản AKZ (địa chỉ: 100, phố Lê Lai, phường Kim Tân, TP. Lào Cai).

5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ: Từ ngày 13/03/2018 đến ngày 26/03/2018 (trong giờ hành chính).

Địa điểm: Công ty TNHH đấu giá tài sản AKZ (địa chỉ: 100, phố Lê Lai, phường Kim Tân, TP. Lào Cai).

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu mua tài sản thì phải mua hồ sơ, nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước đúng thời gian quy định theo thông báo cụ thể như sau:

6.1. Tiền bán hồ sơ: Được quy định tại Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài Chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.Với mức bán: 500.000đ / 01 hồ sơ

6.2. Tiền đặt trước và thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước:

- Tiền đặt trước là: 20% giá khởi điểm của tài sản đăng ký tham gia đấu giá.

- Phương thức nộp: Chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Thời gian nộp: Trong 03 ngày, ngày 22/03/2018, ngày 23/03/2018 và ngày 26/03/2017 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Agribank Chi nhánh TP. Lào Cai (địa chỉ: Số nhà 005, đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai).

Lưu ý: Khoản tiền đặt trước không được tính lãi trong bất kỳ trường hợp nào.

7. Hình thức đấu giá, phương thức trả giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp.

- Phương thức trả giá: Trả giá lên.

8. Thời gian, địa điểm buổi công bố giá tài sản:

- Thời gian: Vào hồi 09h00’ ngày 27/03/2018 (Thứ ba).

- Địa điểm: Phòng đấu giá Công ty TNHH đấu giá tài sản AKZ (địa chỉ: số 100, phố Lê Lai, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, Lào Cai).

Mọi thông tin liên hệ: Tại Công ty TNHH đấu giá tài sản AKZ số 100, phố Lê Lai, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, Lào Cai. Số điện thoại: 0917766926./.