(BĐT) - Công ty cổ phần đấu giá Quảng Ninh thông báo bán đấu giá tài sản do Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh ủy quyền như sau:
Đấu giá xe cần trục bánh lốp tại Quảng Ninh ảnh 1
Đấu giá xe cần trục bánh lốp tại Quảng Ninh ảnh 2