(BĐT) - Công ty TNHH TM&DV tổng hợp Đông Việt thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

2. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty TNHH TM và DV Tổng hợp Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, khu phố 1, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tên tài sản: Vật tư thu hồi thanh lý tháo dỡ nhà làm việc, hội trường và nhà xe của Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Châu Thành.

- Giá khởi điểm: 48.683.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi tám triệu, sáu trăm tám mươi ba ngàn đồng)

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ. Tiền đặt trước: 7.500.000 đồng

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 19/7/2018 và ngày 20/7/2018 (trong giờ làm việc) liên hệ tại: Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3780332.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước:

- Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 13/7/2018 đến hết ngày 24/7/2018 tại Công ty TNHH TM và DV Tổng hợp Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, khu phố 1, phường IV, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3873.3333.

- Tiền đặt trước: Nộp số tiền 7.500.000 đồng (Bằng chữ: Bảy triệu, năm trăm ngàn đồng) cho Công ty TNHH TM và DV Tổng hợp Đông Việt vào ngày 24/7/2018 đến ngày 26/7/2018. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, khu phố 1, phường IV, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Số Tài khoản: 5700201010970 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh tỉnh Tây Ninh.

6. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 27/7/2018 tại công ty TNHH TM và DV Tổng Hợp Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, khu phố 1, phường IV, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Gồm đơn đăng ký đấu giá tài sản do tổ chức đấu giá phát hành, đối với hộ kinh doanh, tổ chức nộp giấy phép kinh doanh ngành nghề về mua bán vật liệu, phế liệu, có đủ năng lực thực hiện tháo dỡ, khai thác, vận chuyển và đảm bảo an toàn lao động, CMND của người đại diện theo pháp luật (tất cả photo), mẫu giấy xem tài sản. Tất cả các hộ kinh doanh, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty TNHH TM và DV Tổng hợp Đông Việt.

8. Hình thức đấu giá: bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá không hạn chế số vòng. Phương thức đấu giá: trả giá lên.