(BĐT) - Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

Tài sản: Vật tư thu hồi thanh lý.

1. Giá khởi điểm: 1.400.989.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT). Số tiền đặt trước: 140.000.000 đồng.

2. Thời gian mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 06/11/2017 đến ngày

20/11/2017 (trong giờ hành chính).

3. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 14/11/2017 đến ngày 15/11/2017 (trong giờ hành chính) tại nơi để tài sản theo quy định.

4. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 20/11/2017 đến ngày 22/11/2017 (trong giờ hành chính).

5. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào ngày 23/11/2017.

6. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi tổ chức có đủ điều kiện theo luật định mua hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá tại Văn phòng Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn.

7. Tổ chức đấu giá tài sản, địa điểm mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, đấu giá: Tại Văn Phòng Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn - 111 Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP.HCM. ĐT: 028.22455120.